När ditt barn får feber: En guide för oroliga föräldrar

22 december 2023
Renate Degerth

editorial

Att se sitt barn drabbas av feber kan vara en skrämmande upplevelse för varje förälder. Feber hos barn är ofta ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion, men det kan även vara ett symptom på andra sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att veta när man ska söka vård, hur man tar hand om ett feberdrabbat barn och när tillståndet kräver professionell medicinsk uppmärksamhet. Denna artikel ger dig en detaljerad översikt över vad feber är, varför barn får det, samt handfasta råd för att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Vad är feber och varför uppstår det hos barn?

Feber är en höjning av kroppstemperaturen till över det normala intervallet, vanligtvis över 38C mätt i ändtarmen, vilket är det mest exakta sättet att mäta feber hos små barn. Även om feber kan verka oroande, är det viktigt att komma ihåg att det är en naturlig del av kroppens försvarsmekanism.

Feber uppstår när immunförsvaret slår på högvarv för att bekämpa infektioner som virus eller bakterier. Även andra tillstånd såsom överhettning, vaccinreaktioner eller inflammatoriska sjukdomar kan leda till feberreaktion. Det är dock oftast smittsamma sjukdomar som förkylning, öroninflammationer och maginfektioner som ligger bakom feber hos barn.

Hur hanterar man feber hos barn?

Att ta hand om ett feberdrabbat barn börjar med att regelbundet mäta barnets temperatur. Använd en pålitlig och anpassad termometer för barnen och se till att du har koll på rätt teknik för att få en exakt avläsning. Det är också viktigt att hålla ditt barn hydrerat, eftersom feber ökar barnets vätskebehov. Erbjud regelbundet vätska som vatten, saft eller elektrolytlösningar för att förhindra uttorkning. För att minska feber barn och obehag kan du använda febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen, men det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant och inte ge läkemedel till barn under angiven åldersgräns utan medicinsk rådgivning. Dessutom kan du hjälpa till att sänka barnets kroppstemperatur med svala bad, klä barnet i lätta kläder och se till att rumstemperaturen är behaglig.

Butiksinredning

När ska du söka vård för barn med feber?

Även om feber oftast inte indikerar något allvarligt, finns det situationer då du bör kontakta sjukvården. För spädbarn under tre månaders ålder är det viktigt att omedelbart söka vård om de visar tecken på feber, eftersom deras immunförsvar är mindre utvecklat. För äldre barn ska du söka vård om febern består i flera dagar, är väldigt hög, eller om den åtföljs av andra symtom som utslag, svår huvudvärk, kräkningar, andningssvårigheter, kraftig buksmärta eller tecken på uttorkning. Se också till att kontakta sjukvården om ditt barn verkar mycket medtaget, har svårt att väckas eller om febern inte sänks trots användning av febernedsättande medel. För alla dessa situationer är det viktigt att agera snabbt och få professionell medicinsk rådgivning.

Vi rekommenderar 

Som förälder är det hjärtskärande att se sitt barn sjukt, men med rätt kunskap och åtgärder kan du hjälpa ditt barn att kämpa mot febern och återgå till full hälsa. Kom ihåg att feber i sig inte är sjukdomen utan en indikation på att kroppen bekämpar något. Oavsett om det är en enkel förkylning eller något mer allvarligt, är din närvaro och vårdande den bästa medicinen för ditt barns snabba återhämtning. För att få ytterligare råd och stöd om feber hos barn och relaterade hälsotillstånd, besök gärna Bashi.se (https://www.bashi.se/), en resurs full av trovärdig och lättförståelig information som kan vägleda dig genom föräldraskapets utmaningar, inklusive hantering av barns sjukdomar som feber. På Bashi.se hittar du expertråd, stöd och de allra senaste riktlinjerna för barnhälsa, vilket gör den till en värdefull resurs för varje förälder i tider av oro och osäkerhet.

Fler nyheter